REBROT DE FOC

PRODUCTOR I DISTRIUIDOR DE PÈL·LET. MATÈRIA ORGÀNICA COM A FONT ENERGÈTICA.

Empresa

Qui som?

Des del 2006, Reciclatges Tamayo, sota el nom comercial de Rebrot, ha estat treballant en l’àmbit de l’aprofitament de la biomassa per utilitats tèrmiques mitjançant la fabricació de pèl·let de fusta.

Actualment, Rebrot ha evolucionat a Rebrot de Foc donant un gir a la qualitat del producte, arribant a complir els estrictes estàndards de qualitat que marca la certificació En-Plus A1.

Nosaltres, com a empresa conscienciada i sensible amb el medi ambient volem contribuir amb una millora ambiental oferint un producte que afavoreixi al nostre entorn reduint les emissions del CO2 i potenciant la neteja dels boscos, evitant així els terribles incendis forestals

Biomassa

Energies renovables

Utilitzant biomassa fomentes la conservació dels recursos naturals ja que l'energia provinent de la biomassa forestal és una energia sostenible i renovable, capaç de ser una alternativa real als combustibles fòssils.

A part del benefici ambiental que suposa, la biomassa, també beneficia a les nostres butxaques ja que és un recurs més econòmic que els tradicionals combustibles fòssils. Gràcies al seu alt rendiment energètic, aproximadament 2 kg de pèl·let equivalen a 1 litre de gasoil.

Així doncs, el pellet és un producte net, segur, fàcil de manipular, transportar i emmagatzemar alhora que versàtil, ja que, tant pot aplicar-se, a equips de calefacció com a equips d'aire fred o com a aigua calenta sanitària.